Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Έρευνα & Ανάπτυξη

Οι δραστηριότητές μας έχουν ένα πολύ ευρύ φάσμα και είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συνεργασία με στόχο την προώθηση της έρευνας μας

Ref. num.: 688995 - Waste4Think - H2020-WASTE-2015-two-stage
Project duration : 6/2016 - 11/2019
Funding organization : EU – Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) Call : H2020-WASTE-2015-two-stage/ WASTE-6a-2015 Eco-innovative solutions
Amount of grant : € 8,762,775.64 (€ 524,087.50 as partner)