Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Έρευνα & Ανάπτυξη

Οι δραστηριότητές μας έχουν ένα πολύ ευρύ φάσμα και είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συνεργασία με στόχο την προώθηση της έρευνας μας

Moving towards Life Cycle Thinking by integrating Advanced Waste Management Systems (Waste4Think)

Ref. num.: 688995 - Waste4Think - H2020-WASTE-2015-two-stage
Project duration : 6/2016 - 11/2019
Funding organization : EU – Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) Call : H2020-WASTE-2015-two-stage/ WASTE-6a-2015 Eco-innovative solutions
Amount of grant : € 8,762,775.64 (€ 524,087.50 as partner)