Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Έρευνα & Ανάπτυξη

Οι δραστηριότητές μας έχουν ένα πολύ ευρύ φάσμα και είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συνεργασία με στόχο την προώθηση της έρευνας μας

Upgrade of an olive pulp treatment unit for the production of high value-added products (SAFOOD)

Ref. num.: ΔΕΡ6-0021057
Project duration :2014-2020
Funding organization : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»/ΠΔΕ0101Β-4/Δράση 1.b.1.2-a4 «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 ‘‘ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ’’» - ΔΕΡ6-0022691
Amount of grant : € 349.999,80 (€ 70.000 as partner)