Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Έρευνα & Ανάπτυξη

Οι δραστηριότητές μας έχουν ένα πολύ ευρύ φάσμα και είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συνεργασία με στόχο την προώθηση της έρευνας μας

Development of an innovative integrated system for biochemical methane potential (BMP) estimation from different sources of biomass (Green.BMP)

Ref. num.: T1ΕΔΚ-03148
Project duration : 6/2016 - 11/2019
Funding organization : Partnership Agreement (PA) 2104-2020 "Competetiveness-Entrepreneurship & Innovation"/ RESEARCH-CREATE-INNOVATE-T1ΕΔΚ-03148
Amount of grant : €752.322,87 (€ 264.000,00 as partner)