Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Έρευνα & Ανάπτυξη

Οι δραστηριότητές μας έχουν ένα πολύ ευρύ φάσμα και είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συνεργασία με στόχο την προώθηση της έρευνας μας

Μaximizing the biogas producing potential of existing and operating anaerobic bioreactors (EXISTING)

Funding organization : Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs/O.P. “Education and Lifelong Learning”/Action “Archimedes III: Support of research groups in TEI”
Amount of grant : € 75,000 (€ 11,250 as partner)