Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Έρευνα & Ανάπτυξη

Οι δραστηριότητές μας έχουν ένα πολύ ευρύ φάσμα και είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συνεργασία με στόχο την προώθηση της έρευνας μας

Development of sustainable biogas strategies for integrated agroindustrial waste management (BIOGAIA)

Ref. num.: MIS Code : 902020
Project duration : Nov. 2011 – Nov. 2015
Funding organization : European Territorial Cooperation Programme Greece – Italy 2007-2013
Amount of grant : € 1,406,000 (€ 410,000 as partner)
Additional role : Project Coordinator
Web Site