Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Έρευνα & Ανάπτυξη

Οι δραστηριότητές μας έχουν ένα πολύ ευρύ φάσμα και είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συνεργασία με στόχο την προώθηση της έρευνας μας

Increasing the regional competitiveness and economic growth through the R&TD&I on sustainable water management (SWAM)

Ref. num.: 245427 – SWAM (CSA – CA) Project duration : Mar 2010 – Jun 2012 Funding organization : EU - FP7-REGIONS-2009-1 Amount of grant : € 1,310,131 (€ 58,744 as partner)