Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Έρευνα & Ανάπτυξη

Οι δραστηριότητές μας έχουν ένα πολύ ευρύ φάσμα και είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συνεργασία με στόχο την προώθηση της έρευνας μας

Preservation and treatment of Greek raisins using ozone

Ref. num.: Program “PAVET 2005” – 05 PAV 205
Project duration : Jul. 2006 – Dec. 2007
Funding organization : General Secretariat of Research & Technology (GSRT)/ Ministry of Development – Program “PAVET 2005”
Amount of grant : € 204,000 (€ 61,300 as partner)