Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Έρευνα & Ανάπτυξη

Οι δραστηριότητές μας έχουν ένα πολύ ευρύ φάσμα και είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συνεργασία με στόχο την προώθηση της έρευνας μας

Toxicity Assessment in biologically treated agro-industrial wastewaters using bio-indicators

Project duration : Jan. 2006 – Dec. 2008
Funding organization : General Secretariat of Research & Technology (GSRT)/ Ministry of Development – Program “PENED 2003”
Amount of grant : € 154,800 (€ 30,000 as partner)