Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Έρευνα & Ανάπτυξη

Οι δραστηριότητές μας έχουν ένα πολύ ευρύ φάσμα και είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συνεργασία με στόχο την προώθηση της έρευνας μας

Production of polyhydroxyalkanoates from olive oil mills wastewater (POLYVER)

Ref. num.: COOP-CT-2006-032967
Project duration : Sep. 2006 – Dec. 2008
Funding organization : EU - HORIZONTAL RESEARCH ACTIVITIES INVOLVING SMEs - CO-OPERATIVE RESEARCH
Amount of grant : € 125,660 (Project Coordinator prof. G. Lyberatos)