Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Έρευνα & Ανάπτυξη

Οι δραστηριότητές μας έχουν ένα πολύ ευρύ φάσμα και είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συνεργασία με στόχο την προώθηση της έρευνας μας

Biological treatment and valorization of olive mill wastewaters : mechanisms and integrated technological applications

Ref. num.: GSRT – FP66
Project duration : Oct. 2003 – Dec. 2008
Funding organization : General Secretariat of Research & Technology (GSRT)/ Ministry of Development – Program “Clusters of Research and Technological Development in National Priority Sectors”
Amount of grant : € 120,706 (Project Coordinator prof. G. Lyberatos)