Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Προσωπικό

Η ομάδα μας αποτελείται από υψηλής εξειδίκευσης ερευνητές και τεχνικό προσωπικό, καθώς και πολλά υποσχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Πολυτίμη Παπαβασιλείου

Θέση στο εργαστήριο: Υποψήφιος διδάκτορας

Σύντομο βιογραφικό: H Πολυτίμη Παπαβασιλείου είναι υποψήφια διδάκτορας στον τομέα της Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας, στο ΕΒΙΜΗΤΕΠ. Κατέχει τίτλο BSc και MSc στη Χημική Μηχανική (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2017). Η ερευνητική της δραστηριότητα επικεντρώνεται στην αξιοποίηση λιγνοκυτταρινούχων παραπροϊόντων μέσω βιολογικών και φυσικοχημικών διεργασιών προς παραγωγή ενέργειας και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας. Είναι ακαδημαϊκή υπότροφος από το ΕΛΙΔΕΚ, για την έρευνά της σχετικά με την βιοτεχνολογική αξιοποίηση του φλοιού ρυζιού μέσω μικροφυκών προς παραγωγή φαινολικών συστατικών φυσικής προέλευσης. Μεταξύ άλλων, έχει συμμετάσχει σε ακαδημαϊκά σεμινάρια και έχει ενεργή συμμετοχή στο ερευνητικό έργο INVALOR.

Ερευνητική Δραστηριότητα: • Αξιοποίηση λιγνοκυτταρινούχων παραπροϊόντων μέσω βιολογικών και φυσικοχημικών διεργασιών προς παραγωγή ενέργειας και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας • Καλλιέργεια μικροφυκών σε διάφορα υποστρώματα με στόχο την παραγωγή ενέργειας και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας