Υπηρεσίες

Το εργαστήριο είναι άρτια εξοπλισμένο και έχει αναπτύξει την απαραίτητη μεθοδολογία και τις τεχνικές που απαιτούνται για :

 • φυσικοχημικό και μικροβιολογικό χαρακτηρισμό (προεπεξεργασία και ανάλυση) δειγμάτων :
  • υγρών και στερεών αποβλήτων,
  • νερού πόσιμου, θαλασσινού, κολυμβητικών δεξαμενών κ.α
 • την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση βιοτεχνολογικών και περιβαλλοντικών διεργασιών και αντιδραστήρων.
 • Περιβαλλοντική παρακολούθηση και εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε :
  • φυσικά οικοσυστήματα (κόλποι, παράκτιες περιοχές, ιχθυοκαλλιέργειες κ.ά)
  • επιφανειακά και υπόγεια νερά,
  • βιομηχανικές δραστηριότητες (βιομηχανίες τροφίμων, επεξεργασίας δερμάτων, παραγωγής χρωμάτων κλπ)
  • διεργασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.)
 • Προσδιορισμός δράσεων
  • πρόληψης και
  • αποκατάστασης
 • Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών αντιρρύπανσης