Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Προσωπικό

Η ομάδα μας αποτελείται από υψηλής εξειδίκευσης ερευνητές και τεχνικό προσωπικό, καθώς και πολλά υποσχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Υπεύθυνος οικονομικών θεμάτων του ΕΒΙΜΗΤΕΠ, κάτοχος πτυχίου Οικονομικών (Πανεπιστήμιο του Εσσεξ στο Ηνωμένο Βασίλειο, 2006) και μεταπτυχιακού τίτλου στα Διεθνή Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ στο Ηνωμένο Βασίλειο, 2007).

Η εργασιακή του εμπειρία έρχεται μέσα απο μία θέση οικονομολόγου στο λογιστήριο μιας εταιρείας ενέργειας στο Κάρντιφ στο Ηνωμένο Βασίλειο απο το 2007 εως 2009. Απο το 2010 έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία ως οικονομικός συντονιστής και διαχειριστής σε αρκετα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα. Το 2010 εργάστηκε σε μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση το Γεώραμα και πιο συγκεκριμενα σε 2 South East European Transnational Cooperation Προγραμματα (SEE EoI/A/202/1.2/X Polyinvest and SEE EoI/A/640/4.2/X IFA Network). Απο το 2011 εργαζεται στο Πανεπιστήμιο Πάτρας διευρύνοντας την εμπειρία του στην οικονομική διαχείρηση αρκετών Ευρωπαικών προγραμμάτων όπως FP7 (BIOSURFEST, contract no 286834), LIFE+ (INTEGRASTE Life+08 ENV/GR/578, DAIRIUS, LIFE10 ENV/CY/000721), INTERREG (BIOGAIA, MIS code 902020), Eco-Innovation (MISSTOW, ECO/10/277241/S12.599970)..