Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Προσωπικό

Η ομάδα μας αποτελείται από υψηλής εξειδίκευσης ερευνητές και τεχνικό προσωπικό, καθώς και πολλά υποσχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Η κ. Τσαφρακίδου Παναγιώτα είναι κάτοχος πτυχίου Γεωπονίας (2009) με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων (2013) από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Η διδακτορικής της έρευνα στο Τμήμα Χημείας (Πανεπιστήμιο Πατρών) εστιάζει στην παραγωγή βιο-συστατικών από αξιοποίηση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων μέσω αναερόβιας χώνευσης. Συμμετείχε σε διάφορα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα και εργάζεται ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος. Επιπλέον ερευνητικά ενδιαφέροντα της αποτελούν, η παραγωγή βιοκαυσίμων από απόβλητα, η απομόνωση και ταυτοποίηση μικροοργανισμών καθώς και ο φαινοτυπικός και τεχνολογικός τους χαρακτηρισμός.