Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Προσωπικό

Η ομάδα μας αποτελείται από υψηλής εξειδίκευσης ερευνητές και τεχνικό προσωπικό, καθώς και πολλά υποσχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Η Μαρίνα Παπαδιονυσίου είναι απόφοιτη του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του εργαστηρίου Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος. Το αντικείμενο της έρευνας είναι ο προσδιορισμός καθώς και η μελέτη της τύχης και απομάκρυνσης των φαρμακευτικών ουσιών από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ).