Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Προσωπικό

Η ομάδα μας αποτελείται από υψηλής εξειδίκευσης ερευνητές και τεχνικό προσωπικό, καθώς και πολλά υποσχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Η κ. Ελένη Κούτρα είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και ασχολείται με την έρευνα στον τομέα της Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας.

Είναι κάτοχος πτυχίου Βιολογίας (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2011) με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Οικολογία, Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2013). Η έρευνά της αφορά στην βιοεξυγίανση και αξιοποίηση αναερόβια επεξεργασμένων αγροτο-βιομηχανικών και αστικών οργανικών αποβλήτων με τη χρήση μικροφυκών. Επιπλέον ερευνητικά ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν μελέτη της φωτοσύνθεσης και έλεγχο της αντιμικροβιακής δράσης ουσιών. Είχε ενεργή συμμετοχή στα έργα: LIFE+10: DAIRIUS και LEONARDO DA VINCI: DELOS.