Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Προσωπικό

Η ομάδα μας αποτελείται από υψηλής εξειδίκευσης ερευνητές και τεχνικό προσωπικό, καθώς και πολλά υποσχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Η κ. Χριστιάνα Γενεθλίου είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος με ειδίκευση στην Πράσινη Χημεία και Καθαρές Τεχνολογίες.

Είναι κάτοχος πτυχίου Χημείας (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2014). Η έρευνά της εστιάζεται στη βιοαποδόμηση φαινολικών ενώσεων υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου σε συνθήκες μεσόφιλης και θερμόφιλης αναερόβιας χώνευσης και τη τοξικότητα αυτών στη χωνευμένη απορροή.